Print In City privaatsus­tingimused

Kehtib alates: 01. september 2021

Privaatsustingimused selgitavad, kuidas me kasutame, jagame ja kaitseme Teie isiklikku teavet oma teenuses Print In City (“PiC”), teenuse veebilehel, teenuses eneses ning teenust vahendavas tarkvaras (ühise nimetajaga “Teenus”). PiC Teenust osutab Teile Overall Eesti AS, Lootsi 11, Tallinn 10151, Eesti.

Kogutav isiklik teave

Kogume teenuse osutamiseks järgnevat Teie isikuga seotud informatsiooni:

 • informatsiooni Teie arvuti ning PiC veebilehe kasutamise kohta (sh: Teie poolt sidesessiooni ajal kasutatav avalik IP aadress, geograafiline asukoht, veebibrauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, veebilehel oldud aeg, kasutuste kord).
 • informatsiooni Teie tehingute kohta PiC Teenust kasutades või Teenusega seoses, sealhulgas Teenuse eest tasumise tehingud ning failide lisamise- ning prindiseadmetest teostatud tehingud.
 • andmeid, mida jagate meiega, et luua ning seadistada oma PiC kasutajakonto.
 • oma failide sisu, kui on vajalik ning sel määral, mis on vajalik Teile PiC Teenuse osutamiseks. Näiteks, kui laete oma faili läbi PiC veebilehe eesmärgiga saata need Teie poolt valitud prindiseadmesse Teie poolt valitud asukohas, siis peame koguma Teie faili sisu järgnvateks tegevusteks: töö maksumuse hindamine, faili hoidmine süsteemis kuni prindiseadmelt vabastamiseni, faili edastamiseks Teie poolt valitud PiC Teenusega ühendatud seadme asukohta ning pärast prinditöö vabastamist Teie faili süsteemist kustutamiseks.
 • kõiki muid andmeid, mida otsustate meiega jagada.

Brauseriküpsiste kasutamine

PiC veebileht kasutab brauseriküpsiseid (inglise keeles browser cookies). PiC Teenust kasutades nõustute käesolevate privaatsustingimustega ning annate nende tingimustega kooskõlas ka oma nõusoleku meile brauseriküpsiste kasutamiseks.

Brauseriküpsis on väike tekstilõik, mida hoitakse failina Teie veebibrauseris. Brauseriküpsis laetakse arvutisse kindla veebilehe külastamisel. Brauseriküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Teie tehtud valikuid.

Kasutame nii seansiküpsiseid kui püsivaid küpsiseid. Seansiküpsised kustutatakse automaatselt pärast igat veebilehe külastust. Püsivad küpsised jäävad alles kuni kustutamiseni.

Kasutame brauseriküpsiseid, et meelde jätta teavet Teie külastuse kohta, Teie kasutuseelistusi, et vältida väärkasutust ning tõsta PiC veebilehe turvalisust.

Kasutame ka Google Analytics teenust, et analüüsida PiC veebilehe kasutust. Google Analytics kogub statistilisi ja muid andmeid veebilehe kasutamise kohta ning kasutab selleks samuti brauseriküpsiseid. PiC veebilehe kohta kogutud infot kasutatakse lehe kasutusinfo kohta raportite koostamiseks. Seda kogutud informatsiooni hoiab Google. Google privaatsustingimused on lahti kirjutatud siin: https://www.google.com/intl/et/policies/privacy/

Enamusel veebibrauseritel on määrangud brauseriküpsiste kasutamise piiramiseks. Kui Te keelate brauseriküpsiste kasutamise, ei ole Teil võimalik PiC veebilehte kasutada.

Kuidas me isikuandmeid kasutame

Kasutame Teie poolt PiC Teenuse vahendusel meiega jagatud isiklikku teavet järgnevatel eesmärkidel:

 • PiC Teenuse haldamiseks
 • PiC veebilehe kasutusmugavuse tagamiseks läbi isikustatud valikute
 • Teile PiC teenuse kasutamise võimaldamiseks
 • tasutuliste ja tasuta Teenuste osutamiseks
 • Teile Teenuse eest arvete saatmiseks ja Teenuse eest Teie maksete vahendamiseks
 • Teie poolt tellitud meiliteavituste saatmiseks
 • Kolmandatele osapooltele PiC Teenuse kohta statistiliste andmete jagamiseks. Jagatav informatsioon on anonüümne ning seda ei saa kasutada Teie isiku tuvastamiseks
 • Teie kohta või Teie poolt tehtud kaebuste ja päringute käitlemiseks
 • Teenuse turvalisuse tagamiseks ning väärkasutuse tõkestamiseks
 • PiC Teenuse kasutustingimuste täitmise jälgimiseks

Me ei jaga Teie isiklikku teavet mitte ühegi kolmanda osapoolega otseturundus või mistahes muul turunduslikul eesmärgil ilma Teie selge kirjaliku nõusolekuta.

Teave, mida me jagame

Jagame Teie isiklikku teavet oma PiC Teenuse partneritega ainult sel määral, mis on mõistlikult vajalik Teile PiC Teenuse pakkumiseks ning määral mil oleme käesolevates tingimustes kirjeldanud.

Lisaks mainitule, võime jagada isiklikku teavet ka olukordades, kus seda nõutakse vastavalt:

 • mistahes kehtivatele seadustele või kohaldatud määrustele
 • kohtumenetlusele
 • muudele täitmisele kuuluvatele riiklikele nõuetele, et kaitsta oma seaduslikke õigusi (sealhulgas kolmandatele osapooltele väärkasutuse tõrjumise eesmärgil)

Ühelgi eelpool mainimata juhul me Teie andmeid kolmandate osapooltega ei jaga.

Isikuandmete turvalisus

Kaitseme Teie isiklikku teavet nii kadumise, väärkasutuse kui muutmise eest erinevate hoolikalt valitud tehniliste kui ka organisatsiooniliste meetmetega.

Hoiame Teie isiklikku teavet turvatud serverites.

Käesolevate tingimustega nõustumisel peate olema teadlik, et info edastamisega läbi interneti kaasneb alati teatud turvarisk, mistõttu ei saa me võtta vastutust interneti vahendusel edastatud info turvalisuse eest.

Vastutus oma salasõna ja teiste PiC teenuse kasutamise identiteetide saladuses hoidmise eest lasub Teil. Me ei küsi Teie salasõna ühelgi muul juhul kui PiC veebilehele sisse logimisel.

Muudatused

Privaatsustingimused võivad aeg-ajalt muutuda. Teavitame Teid muudatustest läbi PiC veebilehe.

Juurdepääs oma isiklikele andmetele

Te saate oma PiC teenuses olevaid isiklikke andmeid (e-posti aadress, salasõna, PiC konto seaded) vajadusel muuta läbi PiC veebilehe kontoseadete. Konto sulgemiseks ja andmete kustutamiseks vajame Teie kirjalikku pöördumist läbi PiC veebilehe autenditud tagasiside vormi.

Sisukord

Tagasiside